SCAF konferens 2019
9 - 10 Maj
Plats: Nyköping, Sunlight Hotell
Tema:
CATIA, Förädla och använda 3D modellen

Frågor om konferensen eller önskemål om innehåll skickas till info@SCAF.se 

Agenda
 

Start  Slut Ämne Vem
Torsdag
09.30 09.45  Välkommen & Intro Jonas Kling  & Rikard Torkelsson
09.45 10.30 Förändringsledning – Hur hantera förändring och vilka krav ställs
(1) Produktutvecklingsprocessen och gate modeller, pros and cons
(2) Hur påverkar Agila metoder och Lean vårt sätt att driva produktutveckling
(3) Beslut och förändringsledning i produktutveckling
(4) Hur påverkar (1)-(3) vårt sätt att jobba med att ta fram 3D-modeller, arbetssätt, metadata, konstruktionsgenomgångar, 3d-måttsättning, etc. 
Professor Björn Fagerström,
Mälardalens högslola
10.30 11.00 Fika
11.00 11.45 MBD hos SAAB Håkan Pettersson, SAAB Dynamics
11.45 12.30 3D PMI Workshop Summering Tove Mannheimer, Volvo Cars & Claes Carlsson, Dassault Systemes
12.30 13.30 Lunch
13.30 14.00 SAAB Aeronautics
Svetsprocessen enligt ett MBD-arbetssätt på Saab Aeronautics
Lars Sylvan & Nordqvist Jonas,
SAAB Aeronautics
14.00 14.45 Dassault systemes
Dela data från olika CAD system i 3DExperience
Tommy Välkki, Claes Carlson,
Dassault Systemes
 
14.45 15.00 Bensträckare
15.00 15.45 Dassault Systemes
PowerBy comments to demo..
3D Master comments to workshop presentation
New in CATIA V5-6R2019 and 3DEXP CATIA 2019x in  Mechanical Design
Peter Stuehn, Dassault Systemes
15.45 16.00 Fika 
16.00  17.00 Årsmöte Alla
17.00 18.30 Aktivitet
18.30 19.30 Mingel & fördrink
19.30 Middag
Fredag
08.30 08.45 Startup & summering av dag 1 Jonas Kling  & Rikard Torkelsson
08.45 09.30 Dassault Systemes
Overview Lightweight Design Fastening, GDE, Smart Mechanical Components
Social collaboration
ENOVIA Compare
Die Face Design
Overview Marktplace and Part Supply
Peter Stuehn, Dassault Systemes
09.30 10.15 X10D
Erfarenheter från 3DEXPERIENCE kunder
Tony Långström, X10D
10.15 10.45 Fika
10.45 11.30 Revisionshantering
xCompare
Johan Schenning, Technia
11.30 12.15 Långtidslagring av 3D Jonas Källman, SAAB Aeronautics
12.15 12.30 Summering och avslut Alla
12.30 Lunch