SCAF Konferens

SCAF konferens 2018! (Prel 24-27 april)
Årets tema är: Digitalisering

Preliminär agenda:
Dag 1 

  • Digitalisering erfarheter från företag.
  • Dassault PowerBy.
  • Migrering av legacy data till 3DExperience.
  • Coexistence 3DExperience och andra PLM system.  

Dag 2: 

  • Nytta med FEM simulering i 3DExperience
  • Nytta med Montering och produktionssimulering.
  • Neutralformat i 3DExperience.
  • Virualreality och Augemented reality.

Konferansen föregås av en enkät som skickas ut till medlemmar och tempraturen på medlemsföretagens digitalisering.


Frågor om konferensen skickas till info@SCAF.se

map showing GPS 58.41080700000001,15.621372800000017