SCAF konferens 2019! Save the date 9-10Maj
Plats, TBD

Tema:
CATIA, Förädla och använda 3D modellen

Preliminär agenda: 

Erfarenheter från medlemsföretagen - hör av dig om du har något intressant att dela! 

  • 3D-PMI workshop summering
  • Dassault Systems:  - Strategi, organisation och support
       - Xdesign & XGenerativeDesign – web based
       - DS apps in smartphone
       - 3DS Marketplace (3d-print och services) - demo
       - Design (a-ytor, ICM surf, Greyzone)
  • CATIA V5:
       - Social collaboration tools, gratis i V5
       - Power By – Andra CAD system (NX, Creo etc)
       - Knowledge based engineering
  • Nyheter i CATIA V5 och 3DX
  • Delmia för produktion - erfarenheter från en kund
  • Systems engineering
  • Kompositer

... 

 

Frågor om konferensen eller önskemål om innehåll skickas till info@SCAF.se
Anmälan kan göras TDB.