SCAF Konferens

SCAF konferens 2018! 26-27 april
Årets tema är: Digitalisering
Digitalisering, det är väl inget nytt kanske ni tänker. Musik är digitaliserat, Böcker finns att tillgå digitalt och ritningar ritas inte på "planka" längre utan sparas digitalt.
Digitisering innebär att omvandla något analogt till digitalt medans digitalisering handlar om hur vi hanterar vår digitala teknik, hur vi kommunicerar och hur vi kan förändra våra arbetsätt. Exempel är Internet of things, Industry 4.0 och Big data.

Preliminär agenda:
Dag 1 

  • Digitalisering erfarenheter från företag. Här vill vi att medlemsföretag delar med sig om ambitioner och erfarenheter runt digitalisering.
  • Dassault 3DExperience strategy and vision.
  • Dassault PowerBy.
  • Migrering av legacy data till 3DExperience.
  • Coexistence 3DExperience och andra PLM system.

Dag 2: 

  • Nytta med FEM simulering i 3DExperience.
  • Nytta med Montering och produktionssimulering.
  • Neutralformat - Virtual trust.
  • Dassault What's new.
  • Virtual reality och Augemented reality.

Konferensen kommer att föregås av en enkät som skickas ut till medlemsföretagen som mäter temperaturen på medlemsföretagens digitalisering.


Frågor om konferensen skickas till info@SCAF.se

map showing GPS 58.41080700000001,15.621372800000017