Medlemsavgiften till SCAF består av två delar, detta beror på att delar av kostnaden för vår verksamhet är momsbefriad men inte hela beloppet.
Därför måste vi dela upp betalningen i två delar så att det blir korrekt i bokföringen. Därför består en komplett betalning av medlemsavgift + serviceavgift.
Ni kan lägga båda i varukorgen och göra en betalning per medlemsföretag.
För 2024 är totala avgiften 3500kr + moms = 3875kr inl moms.

Medlemsavgift 2024 (1/2)

Pris:
2 000 kr
Antal:
Medlemsavgift + serviceavgift ger en komplett betalning av medlemsskapet i SCAF. 
2024 års medlemsavgift är 3500SEK ex moms

Föreningen Svenska Catia Användarföreningen har, efter beslut från Skatteverket 2017-09-05, blivit ansedda att bedriva momspliktig verksamhet, varför delen som avser serviceavgift är momsad och delen som avser medlemsavgiften är momsbefriad.

Serviceavgift 2024 (2/2)

Pris:
1 875 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Serviceavgiften är en del av medlemsavgiften för medlemsskapet i SCAF, 1500SEK + moms. Till skillnad från medlemsavgiten så är serviceavgiften avdraggill (25% moms), 

Föreningen Svenska Catia Användarföreningen har, efter beslut från Skatteverket 2017-09-05, blivit ansedda att bedriva momspliktig verksamhet, varför delen som avser serviceavgift är momsad och delen som avser medlemsavgiften är momsbefriad.