Medlemsavgift + serviceavgift ger en komplett betalning av medlemsskapet i SCAF

Medlemsavgift 2020 (1/2)

Pris:
2 000 kr
Antal:
Medlemsavgift + serviceavgift ger en komplett betalning av medlemsskapet i SCAF. 
2020 års medlemsavgift är 3500SEK ex moms

Föreningen Svenska Catia Användarföreningen har, efter beslut från Skatteverket 2017-09-05, blivit ansedda att bedriva momspliktig verksamhet, varför delen som avser serviceavgift är momsad och delen som avser medlemsavgiften är momsbefriad.

Serviceavgift 2020 (2/2)

Pris:
1 875 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Serviceavgiften är en del av medlemsavgiften för medlemsskapet i SCAF, 1500SEK + moms. Tillskillnad från medlemsavgiten så är serviceavgiften avdraggill (25% moms), 

Föreningen Svenska Catia Användarföreningen har, efter beslut från Skatteverket 2017-09-05, blivit ansedda att bedriva momspliktig verksamhet, varför delen som avser serviceavgift är momsad och delen som avser medlemsavgiften är momsbefriad.