Svenska Catia AnvändareFöreningen (SCAF) är en ideell organisation som, sedan 1980-talet, verkat för att sprida kunskaper om CATIA och närliggande programvaror. Vårt syfte är att öka effektiviteten i användandet av CATIA på våra företag. Detta genom att möjliggöra för slutanvändare såväl som ansvariga att nätverka och dela med sig av kunskap mellan bolagen samt att gemensamt påverka Dassault Systemes i viktiga frågeställningar. Som medlemsföretag i SCAF får ni tillgång till ett brett nätverk av användare som bidrar till ökad kompetens, samt senaste informationen om CATIA. 

Vår huvudverksamhet är att arrangera konferens och arbetsgrupper. Konferensen består av föreläsningar/demonstrationer av leverantörer och kunder och brukar samla uppemot 200 deltagare. Arbetsgrupper drivs utifrån medlemmarnas gemensamma intressen och presenteras vid konferens.
Kom ihåg att det är vi medlemmar som sätter nivån på konferensen och bestämmer innehåll.

Konferens i Linköping
16-17 april 2024
Mer information